Práce Ivana Beňáka

Ivan Beňák vyfarboval približne pol roka rôznymi pestrými farbami predtlačené   vzory   s   prírodnou   tematikou.  Najviac  ho  zaujali  kvety
a zvieratá. Vzťah k tvorbe zdedil po svojom otcovi, ktorý sa vo voľnom čase venoval prevažne olejomaľbe.

Ivanove práce sme vystavili v koridore zariadenia, aby si ich mohli pozrieť aj ostatní klienti, zamestnanci a návštevníci.

Ivanova záľuba maľovať a vytvárať ďalšie  nové krásne obrazy, ktoré robia radosť nielen klientom, ale i zamestnancom zariadenia sa prehĺbila. Svoj voľný čas v pracovnej dieľni vyuźíval na tvorbu nových obrazov s tématikou "Štyri ročné obdobia". Jeden z týchto obrazov daroval našej pani riaditeľke. Ďalšie obrazy z  jeho tvorby skrášľujú koridor zariadenia a robia radosť nám všetkým.