História zariadenia

 

Zariadenie vzniklo v roku 1985 ako Domov – penzión pre dôchodcov.

Bolo moderným a v tom čase ojedinelým zariadením, do ktorého boli prijímaní mobilní   klienti   (poberatelia   starobného  dôchodku),  ktorí  sa
o seba dokázali čiastočne postarať. Časom sa zvýšil dopyt po službách aj pre imobilných klientov.

V júni 1990 bola otvorená nová budova – Domov dôchodcov, do ktorej boli prijímaní i imobilní klienti. O päť rokov neskôr (v r. 1995) vznikol zlúčením týchto dvoch samostatne účelových zariadení Domov dôchodcov a Domov – penzión pre dôchodcov.

Pre zlepšenie poskytovaných služieb bola dňa 01. 02. 1996 otvorená samostatná stravovacia prevádzka s jedálňou.

V roku 2000 bolo zariadenie DD a DPD transformované na Domov dôchodcov a   v   roku   2002  na  Domov  sociálnych  služieb.
Od 01. 09. 2009  sa  mení  názov organizácie na Centrum sociálnych  služieb  –  BYSTRIČAN   (CSS – BYSTRIČAN).   Rok  2012  sa   niesol
v znamení komplexnej rekonštrukcie celého zariadenia. Od 01. 01. 2013 je zariadenie poskytovateľom sociálnej služby v domove sociálnych služieb s kapacitou pre 180 prijímateľov sociálnej služby a v útulku s kapacitou 20 lôžok. 

Od 01. 12. 2013 zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb s kapacitou 80 prijímateľov sociálnej služby, v špecializovanom zariadení s kapacitou 80 prijímateľov sociálnej služby a v útulku s kapacitou 20 prijímateľov sociálnej služby.

Od 01. 07. 2021 zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb s kapacitou 60 prijímateľov sociálnej služby, v špecializovanom zariadení s kapacitou 100 prijímateľov sociálnej služby a v útulku s kapacitou 20 prijímateľov sociálnej služby.

Od 01. 01. 2024 zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb s kapacitou 40 prijímateľov sociálnej služby, v špecializovanom zariadení s kapacitou 120 prijímateľov sociálnej služby a v útulku s kapacitou 20 prijímateľov sociálnej služby.