Obrazy p. Cibuľčíkovej

Usilovnosť a trpezlivosť preniesla pani Oľga Cibuľčíková do svojej tvorby. Napriek svojim zdravotným problémom dokázala vytvoriť obrazy s neobvyklou metódou.