Recyklácia zo starého materiálu

Klienti sa podieľajú na práci strihaním ( vyrábajú textilnú vlnu). Z nich sa následne vytvára telo a hlava. Krídla sa tvoria z kartónových preložiek, kde klient vystrihuje jednotlivé časti krídiel a nafarbí ich akrylovou farbou. Taktiež využívame rôzne  šišky, konáre, prútie, kamene, ktoré  sú potrebné pre našu tvorbu.