Spevácky súbor BYSTRIČAN

Zakladateľka súboru a jeho vedúca Mária Kubranská, ktorá bola naším zamestnancom, odišla v roku 2013 do dôchodku. Po celú dobu svojho pôsobenia bola dušou súboru – trvala na pravidelných skúškach, zostavila a vydala "spevník súboru", vymyslela úbory a časť z nich aj sama ušila a vyzdobila, prežívala prvé vystúpenia na verejnosti. Všetci jej zo srdca ďakujeme. V súčasnosti vedie súbor Alena Kaláberová.

Domovácka častuška 

Kto pieseň v srdci nosí,

ten dušu čistú má

a piesňou vôkol seba

šťastie a radosť rozdáva.

 

Pieseň je ako liek

i bolesť zaženie

a naše smutné srdcia

šťastím rozochveje.

 

O pravdivosti týchto slov sa presvedčili i členovia nášho seniorského speváckeho súboru.

Súbor   vznikol  v   zariadení   Centrum   sociálnych   služieb – Bystričan
v Považskej Bystrici a na začiatku v ňom účinkovali iba klienti zariadenia. S láskou a   nadšením  pripravovali   vystúpenia  pri  príležitosti  mesiaca
úcty   k   starším,   pri   rôznych   oslavách,   posedeniach,  veľkonočných
a vianočných sviatkoch alebo len tak všetkým pre radosť.

V roku 2010 sa súbor rozrástol o seniorov z nášho mesta a z radov rodinných príslušníkov  sme prekvapivo  získali  i  dobrého  harmonikára.
V takejto zostave sme nabrali odvahu predstaviť sa i verejnosti. Prvé vystúpenie sme pripravili pre klientov CSS Lieskov, potom nasledovali Praznovské folklórne slávnosti, Trenčiansky Omar, Považské kultúrne leto, vystupovali sme pre seniorov z družobného mesta Rožnov pod Radhoštěm, pre sociálnych pracovníkov z krajín EÚ a pri rôznych posedeniach v klube dôchodcov v našom meste.

Láska k spevu a ľudovej piesni spojila týchto ľudí, vytvoril sa vynikajúci kolektív priateľov, ktorí majú pocit, že môžu spríjemniť i váš život. Veríme, že nasledujúce piesne prinesú pokoj a šťastie aj do vašich sŕdc.