Dobrovoľníčky z Považskej knižnice

Dobrovoľníčky - pracovníčky Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Majka a Danka prečítali zaujímavosti o veľkonočných zvykoch a tradíciách z Papradna a Hornej Maríkovej v ich nárečí a naučili našich mužských prijímateľov sociálnych služieb pliecť korbáče.