Recyklácia prírodných materiálov

Pri tejto technike sa snažíme využívať všetko čím nás príroda obdarila. Materiál si svojpomocne zbierame pri potulkách v neďalekom lese. Ide o finančne nenáročnú techniku, vďaka ktorej si môžme vyzdobiť priestory nášho zariadenia a izby klientov.