Podmienky pre prijatie do útulku

 

Podmienkou pre prijatie do útulku je predloženie nasledovných dokladov:

  •  žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v útulku
  •  platný občiansky preukaz
  •  potvrdenie od príslušného mestského / obecného úradu, že  žiadateľ nemá  kde bývať
  •  potvrdenie z UPSVaR o evidencii uchádzačov o prácu
  •  aktuálny doklad o príjme
  •  vyjadrenie obvodného lekára o zdravotnom stave žiadateľa
  •  RTG pľúc (nie starší ako 3 mesiace)
  •  výter z recta (nie starší ako 3 týždne)
  •  potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni)

 

Všetky tieto doklady je potrebné predložiť v deň nástupu Mgr. Gabriele Lukáčovej v CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov.