2016 - 2020

2020

 • Názov projektu: „Napriek veku aktívni".
 • Cieľ realizácie projektu: Pohybom a spoločenskými hrami udržať fyzickú a psychickú kondíciu, zlepšovať kognitívne schopnosti, poskytovať potrebné stimuly, ktoré budú motivovať prijímateľov k aktívnej činnosti a zároveň im umožnia predchádzať prípadnej apatii, stresu a frustrácii.
 • Grantový program: 8. edícia programu Tesco „Vy rozhodujete,  my pomáhame".

2020

 • Názov projektu: „Kto pomôže Slovensku" - jednorazové rukavice.
 • Cieľ realizácie projektu: Zakúpenie jednorazových nitrilových rukavíc.
 • Doner: Nadácia Orange.

2020

 • Názov projektu: „Kto pomôže Slovensku" - distribúcia germicídnych žiaričov.
 • Cieľ realizácie projektu: Zakúpenie zatvoreného germicídneho žiariča STERILLIGHT Air G1 30 s mobilným stojanom.
 • Doner: Nadácia Pontis Tesco.

2020

 • Názov projektu: : „Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19".
 • Cieľ realizácie projektu: Vytvoriť a vybaviť izolačné miestnosti pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov na okamžitú izoláciu infikovaných osôb a tým zabrániť šíreniu koronavírusu v zariadení.
 • Doner: Nadácia Tatra Banky.

2019

 • Názov projektu: „Podporu rozvoja sociálnych služieb"- špeciálne motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou.
 • Cieľ realizácie projektu: Odstránenie bariéry, ktorá spôsobuje izoláciu ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a zabezpečiť i odbúranie sociálnych bariér - nevšímavosť vymeniť za empatiu a záujem o takýchto spoluobčanov.

2018

 • Názov projektu: "Dobrá duša 2018" - Spev je najlepší lekár.
 • Cieľ realizácie projektu: Vytvoriť podmienky pre možnosť realizácie dobrovoľníckych aktivít, zabezpečiť individuálny prístup ku každému prijímateľovi, k jeho možnostiam, schopnostiam, veku.