Považská knižnica v Považskej Bystrici

CSS – BYSTRIČAN dlhodobo spolupracuje s Považskou knižnicou v Považskej Bystrici, pobočkou SNP.

Pracovníčky knižnice prichádzajú pravidelne každý mesiac do nášho zariadenia čítať prijímateľom rôzne povesti o hradoch, zámkoch, povesti z dolín okolitých obcí, rôzne poviedky a príbehy zo života ľudí. V lete si ich môžu klienti vypočuť v altánku pred zariadením, v zimnom období v Babičkinej izbe.

Spoločne s prijímateľmi vyrábajú v klubovni výrobky s rôznou tematikou – vianočné, veľkonočné, recyklujú staré knihy, z ktorých vyhotovujú fotorámiky a venčeky na dvere.

Taktiež naši zamestnanci spolu s klientmi navštevujú knižnicu, kde si môžu pozrieť zaujímavé videá z nášho regiónu, dozvedieť sa o živote ľudí, ktorí žili v blízkom okolí a vypožičať si rôzne knihy.

Dobrovoľníčka:

Zuzana Žiačková, pracovníčka pobočky SNP Považskej knižnice v Považskej Bystrici

Ď A K U J E M E !