Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

CSS - BYSTRIČAN nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

 

Zdravotnú starostlivosť poskytujú praktickí lekári pre dospelých na základe "Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti".

Praktický lekár dochádza do zariadenia pravidelne 1x týždenne a podľa potreby, odborní lekári - psychiatri, kožný lekár a neurológ 1x mesačne a podľa potreby.

 

Zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na základe "Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti medzi pacientom a agentúrou":

- ADOS Pohoda, s. r. o. (Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica)

- RADOS PB, s. r. o. (Považské Podhradie 423, 017 04 Považská Bystrica)

 

Na odborné vyšetrenia dochádzajú prijímatelia do NsP k príslušnému lekárovi. Doprovod personálu zabezpečujeme prijímateľom s úrazom, s akútnym stavom, s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo zbaveným spôsobilosti na právne úkony, ak je opatrovníkom zariadenie sociálnych služieb.

DOPORUČUJEME: V prípade, ak sa jedná o vážne rozhodnutie, prípadne závažný lekársky zákrok, z dôvodu psychickej pohody rodiča alebo príbuzného, odporúčame zabezpečiť doprovod na vyšetrenie prostredníctvom rodinného príslušníka.