Odhlásenie prijímateľa zo stravovania

 

Prosíme vás,

aby ste odhlasovali svojho príbuzného zo stravovania

v čase jeho neprítomnosti v zariadení

u pani Mgr. Stanislavy Valičkovej a Marty Kozánkovej

osobne v kancelárii č. 213 na 1. poschodí,

telefonicky na č. t.: 042/436 13 29, kl. 115

alebo prostredníctvom elektronickej pošty na:

stanislava.valickova@cssbystrican.sk

marta.kozankova@cssbystrican.sk,

a to najneskôr deň vopred do 9.00 h.