Opatrovateľka

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu

OPATROVATEĽKA

Termín nástupu:

 • ihneď

Náplň práce:

 • starostlivosť o seniora,
 • pomoc prijímateľovi pri sebaobslužných úkonoch,
 • pomoc pri polohovaní prijímateľa
 • umývanie, dezinfekcia pomôcok.

Minimálne vo výške

 • min. 914,00 € + príplatok za sobotu, nedeľu, sviatok, nočné zmeny

V  žiadosti predložte:

 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov (adresa, e-mail, telefónne číslo),
 • doklad o vzdelaní,
 • doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch, ktoré majú vzťah k uvedenej profesii,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • žiadosť je možné zaslať ihneď:
 • poštou na adresu: Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/45, 017 07 Považská Bystrica,
 • e-mailom: miroslava.cedzova@cssbystrican.sk
 • osobne: na vrátnicu zariadenia.