Ubytovanie

 

V zmysle "Zriaďovacej listiny" je kapacita zariadenia v domove sociálnych služieb 40 prijímateľov sociálnej služby a v špecializovanom zariadení 120 prijímateľov sociálnej služby.  Ubytovanie s celoročným pobytom poskytujeme v obytných bunkách a samostatných izbách s príslušenstvom. 

 

Obytnú bunku tvorí:

  •  1 izba s loggiou (obýva klient sám)
  •  1 izba s kuchynkou (obývajú 1 alebo 2 klienti)
  •  sociálne zariadenie (wc, kúpeľňa - umývadlo, vaňa)
  •  vstupná chodba

 

Samostatnú izbu s príslušenstvom tvorí:

  • izba (obývajú 1 alebo 2 klienti)
  • sociálne zariadenie (wc, kúpeľňa - umývadlo, vaňa)
  • kuchynka
  • predsieň