Vzory zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb

Vzory zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb, v Špecializovanom zariadení a Zmluva o poskytovaní iných činností sociálnej služby