Praktická sestra

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 01  Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

PRAKTICKÁ SESTRA.

Termín nástupu:

 • ihneď

Funkčný plat:

 • 980,00 € + príplatky za soboty, nedele, sviatky, nočné zmeny. Plat bude určený v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V  žiadosti predložte:

 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov (adresa, e-mail, telefónne číslo),
 • doklad o vzdelaní,
 • doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch, ktoré majú vzťah k uvedenej profesii,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • žiadosť je možné zaslať ihneď:
 • poštou na adresu: Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/45, 017 07 Považská Bystrica,
 • e-mailom: miroslava.cedzova@cssbystrican.sk
 • osobne: na vrátnicu zariadenia.