Elektronická komunikácia

Rodinní príslušníci našich obyvateľov (prijímateľov sociálnej služby), ktorí máte záujem komunikovať s nami aj elektronickou formou, zašlite nám vaše kontaktné údaje – meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu na:

anna.paulecova@cssbystrican.sk

maria.kresanova@cssbystrican.sk

Zároveň nám, prosím uveďte, o aké informácie máte záujem (oznamy, plánované podujatia v zariadení, fotografie vášho rodinného príslušníka zo života v zariadení, ďalšíe dôležité informácie...). 

Po doručení vášho e-mailu vás budeme spätne kontaktovať.