Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov

CSS – BYSTRIČAN zabezpečuje svojim zamestnancom odborné vzdelávanie na prehlbovanie ich kvalifikácie.