Dobrovoľníci v speváckom súbore BYSTRIČAN

V speváckom súbore BYSTRIČAN našich klientov už dlhodobo sprevádzajú spevom a hrou na heligónku a ozembuch traja dobrovoľníci:

Ján Greguš, Anna Kubincová a Jozef Bakalík.

Každoročne   sa  prezentujú   na   rôznych  spoločenských   podujatiach  
a svojimi vystúpeniami obohacujú kultúrny život v našom zariadení.

Ď A K U J E M E !