Sebahodnotenie - 8

Kreslené obrazy Ing. Krivčíkovej

Vlastnoručné kresby spríjemňujú priestory klubovne a sú inšpiráciou pre ostatných prijímateľov.

Fotoalbum