Kadernícke a pedikérske služby

Do nášho zariadenia dochádzajú za prijímateľmi v pravidelných intervaloch kaderníčka a pedikérka. Prípadný záujem o využitie ich služieb je možné nahlásiť osobne alebo e-mailom sociálnej pracovníčke – Mgr. Stanislave Valičkovej (stanislava.valickova@cssbystrican.sk).

Kadernícke a pedikérske služby si podľa cenníka hradí každý obyvateľ zariadenia sám.