Stravovanie

Celodenné stravovanie poskytujeme v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov. 

Denne podávame raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, pri diabetickej diéte poskytujeme aj druhú večeru.

Druh diéty určí lekár podľa zdravotného stavu prijímateľa (racionálna, šetriaca, diabetická diéta a ich kombinácie).  

Stravu v našom zariadení podávame mobilným prijímateľom sociálnej služby v jedálni, imobilným vozíme výdajným ohrievacím pojazdným vozíkom na izbu.

Čas podávania stravy:

raňajky od 7.30 hod.

obed od 12.00 hod.

večera od 17.00 hod.

 Prosíme vás,

aby ste odhlasovali svojho príbuzného zo stravovania

v čase jeho neprítomnosti v zariadení

u pani Marty Kozánkovej a pani Mgr. Stanislavy Valičkovej

osobne na 1. poschodí, v kancelárii č. 213

telefonicky na č. t.: 042/436 13 29, kl. 115, prípadne priamo v kuchyni

alebo prostredníctvom elektronickej pošty na:

marta.kozankova@cssbystrican.sk,

stanislava.valickova@cssbystrican.sk

a to najneskôr deň vopred do 9.00 h.

 

Inovácia v stravovaní

Milí obyvatelia,

tento rok Vám jeden krát mesačne budeme ponúkať typické jedlá zo svetových kuchýň, ktoré nám podľa tradičných receptúr s láskou pripravia naše pani kuchárky. Prajeme Vám dobrú chuť.