KONTAKT

KONTAKT

Adresa:

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN

Zakvášov 1935/453

017 07  Považská Bystrica

Telefón: +421/42/436 13 29

Facebook: Css Bystrican

Webové sídlo: www.cssbystrican.sk

E-mail: info@cssbystrican.sk

Riaditeľka CSS BYSTRIČAN

Mgr. Gabriela Lukáčová

gabika.lukacova@cssbystrican.sk

kontakt: 0911 881 229

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku 

PhDr. Monika Belobradová

monika.belobradova@cssbystrican.sk

kontakt: 0901 777 280
 

Vedúca sociálneho úseku a útulku

Mgr. Zuzana Paholíková

zuzana.paholikova@cssbystrican.sk

kontakt: 0911 373 370

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Jana Šikulincová           

jana.sikulincova@cssbystrican.sk

kontakt: 0903 566 577

Prevádzkarka

Danka Badíková

danka.badikova@cssbystrican.sk

kontakt: 0910 946 746

Stravovacia prevádzka

Anna Grbalová

anna.grbalova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/426 20 06

Personálne oddelenie a mzdy

Miroslava Cedzová

miroslava.cedzova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29,  kl. 106

Sociálna pracovníčka

Mgr. Mária Kresáňová

maria.kresanova@cssbystrican.sk

Mgr. Anna Paulecová

anna.paulecova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 107

Úhrada za poskytnuté služby

Mgr. Stanislava Valičková

stanislava.valickova@cssbystrican.sk

Marta Kozánková

marta.kozankova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 115

Inštruktorky sociálnej rehabilitácie

Ľubica Bielová

Martina Kvasničková

Katarína Zábojníková

Bc. Iveta Slaninková

Bc. Martina Mituníková

martina.mitunikova@outlook.sk

Fyzioterapeut

Bc. Dominika Čapútová


Dobrovoľnícka činnosť

Ľubica Bielová

briestenskalubica@gmail.com 

Mapa