Voličský preukaz

Voličský preukaz

Vážení rodinní príslušníci,

dňa 30.09.2023 sa budú konať voľby do NR SR, preto Vás chceme upozorniť, pokiaľ Váš rodinný príslušník nemá trvalý pobyt v CSS – BYSTRIČAN a má záujem voliť, máte možnosť zabezpečiť jeho účasť vo voľbách vo volebnom okrsku v mieste jeho trvalého bydliska.

V prípade, ak sa chce Váš rodinný príslušník zúčastniť volieb v CSS – BYSTRIČAN, a nie je u nás prihlásený na trvalý pobyt, môžete mu cestou Obecného prípadne Mestského úradu vybaviť „Voličský preukaz“, ktorý mu ku dňu volieb doručíte.