ČASOPIS

ČASOPIS

           

"Môj časopis"

Na podnet našich prijímateľov sociálnych služieb, začíname vydávať nový časopis s názvom "Môj časopis".

Vychádzať bude pravidelne, 1x štvrťročne (každé ročné obdobie). Veríme, že sa medzi našimi prijímateľmi sociálnych služieb nájdu amatérski novinári, básnici, fotografi, ktorí budú prispievať pri tvorbe nových vydaní. Časopis bude mať niekoľko rubrík, pričom sa nebránime ani zmene obsahu, počtu výtlačkov a potešíme sa každému novému návrhu. 

Za celé zariadenie CSS - BYSTRIČAN Vám prajeme príjemné dni plné slnečných lúčov.