Jarná brigáda v zariadení

Jarná brigáda v zariadení

Termín: 18.05.2022 - 18.05.2022

Pozývame zamestnancov a prijímateľov zariadenia, ktorí majú záujem a chuť, podieľať sa na zveľaďovaní areálu zariadenia

CSS - BYSTRIČAN, aby sa zúčastnili spoločnej brigády.

Stretneme sa v stredu - 18.05.2022

o 9:00 hod., pred hl. vchodom zariadenia.

"Budeme radi, že spoločnými silami si skrášlime naše okolie“

Miesto konania

Areál zariadenia CSS - BYSTRIČAN

Zabezpečuje

CSS - BYSTRIČAN

Fotoalbum