Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci podľa § 52 ods. 2 poskytuje nepretržitú, dištančnú, hlasovú, písomnú (krátka textová správa) alebo elektronickú komunikáciu s fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Sociálnu službu Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci s využitím systému IDA prináša Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu Podpora AAL v podmienkach TSK.

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN v Považskej Bystrici spolupracuje s Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne na projekte, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.

Informácie Vám poskytne Mgr. Gabriela Lukáčová, tel.číslo: 0911 881 229, email: gabika.lukacova@cssbystrican.sk