Mesačný plán aktivít máj 2022

Mesačný plán aktivít máj 2022

Vzhľadom k aktuálnej situácii sú dočasne obmedzené spoločenské (skupinové) aktivity v zariadení.

 •       02.05.2022 do 06.05.2022 - Týždeň mozgu
 •       11.05. 2022 - Deň matiek
 •       12.05.2022 - Beseda o brigádach v minulosti
 •       18.05.2022 – Jarná brigáda
 •       Výlet do Praznova na Salaš
 •       Beseda o slovenských plodinách
 •       Výlet spojený s opekačkou v Manínskej Tiesňave
 •       Individuálne cvičenie na izbách, cievna gymnastika
 •       Prechádzky do blízkeho okolia a lesa
 •       Tvorivá práca v klubovniach
 •       Vytvorenie relaxačnej zóny za spoluúčasti klientov
 •       Sadenie muškátov

Individuálna práca s klientmi na  izbách (hranie spoločenských hier, pamäťové hry, precvičovanie jemnej motoriky, ručné a tvorivé práce) podľa individuálnych potrieb klientov.