Mesačný plán aktivít apríl 2022

Mesačný plán aktivít apríl 2022

Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii sú dočasne pozastavené aktivity v našom zariadení.

Momentálne prebiehajú práce s prijímateľmi sociálnych služieb individuálne na izbách (hranie spoločenských hier, pamäťové hry, precvičovanie jemnej motoriky, ručné a tvorivé práce, tvorba veľkonočnej výzdoby) podľa možností.