Čestné prehlásenie pre dočasné opustenie zariadenia

Čestné prehlásenie pre dočasné opustenie zariadenia