O NÁS

O NÁS

Základné informácie

Zariadenie tvorí komplex 3 budov:

 •  2 päťpodlažné budovy – ubytovacia časť a administratíva,
 •  1 dvojpodlažná budova – jedáleň a stravovacia prevádzka.

 

CSS – BYSTRIČAN poskytuje v zmysle "Zriaďovacej listiny" sociálne služby:

 •  Domov sociálnych služieb – kapacita 60 prijímateľov sociálnej  služby
 •  Špecializované zariadenie kapacita 100 prijímateľov sociálnej  služby
 •  Útulok – kapacita 20 prijímateľov sociálnej služby
 •  Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - sa poskytuje inou formou - použitím telekomunikačných technológii

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe,  ktorá   je   odkázaná   na   pomoc   inej    fyzickej   osoby,  jej stupeň    odkázanosti   je   najmenej  V.  podľa   prílohy  č. 3   zákona č.  448/2008 Z.  z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

V útulku poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba určená pre fyzickú osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a jej cieľom je s použitím telekomunikačných technológii (s využitím systému IDA) zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. 

 

  Kalendár podujatí

   
  Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
  Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13
  Podujatia na deň 13.3.2023
  Pohybové kúzlo šatky

  13.03.2023 - 13.03.2023

  Týždeň mozgu

  13.03.2023 - 17.03.2023

  14
  Podujatia na deň 14.3.2023
  Energia ľudového tanca

  14.03.2023 - 14.03.2023

  Týždeň mozgu

  13.03.2023 - 17.03.2023

  15
  Podujatia na deň 15.3.2023
  Športový deň

  15.03.2023 - 15.03.2023

  Týždeň mozgu

  13.03.2023 - 17.03.2023

  16
  Podujatia na deň 16.3.2023
  Lopta lieči

  16.03.2023 - 16.03.2023

  Týždeň mozgu

  13.03.2023 - 17.03.2023

  17
  Podujatia na deň 17.3.2023
  Aktivity pre imobilných

  17.03.2023 - 17.03.2023

  Týždeň mozgu

  13.03.2023 - 17.03.2023

  18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31  

  Odber noviniek

  Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.