Flóra (čo nám tu práve kvitne) - m_DSCN2672

KONTAKT

Adresa:

Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN

Zakvášov 1935/453

017 01  Považská Bystrica

Telefón: +421/42/436 13 29

Fax: +421/42/436 14 01

Webové sídlo: www.cssbystrican.sk

E-mail: info@cssbystrican.sk

Riaditeľka CSS BYSTRIČAN

Mgr. Gabriela Lukáčová

gabika.lukacova@cssbystrican.sk

kontakt: 0911 881 229

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku 

PhDr. Monika Belobradová

monika.belobradova@cssbystrican.sk

kontakt: 0901 777 280
 

Vedúca sociálneho úseku a útulku

Bc. Zuzana Paholíková

zuzana.paholikova@cssbystrican.sk

kontakt: 0911 373 370

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Jana Šikulincová           

jana.sikulincova@cssbystrican.sk

kontakt: 0903 566 577

Prevádzkarka

Ing. Eva Laláková

eva.lalakova@cssbystrican.sk

kontakt: 0910 946 746

Stravovacia prevádzka

Jarmila Machúnová

jarmila.machunova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/426 20 06

Personálne oddelenie a mzdy

Miroslava Cedzová

miroslava.cedzova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29,  kl. 106

Sociálna pracovníčka

Mgr. Zuzana Sádecká

zuzana.sadecka@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 107

Sociálne pracovníčky úhrada za služby

Irena Kvasničková

irena.kvasnickova@cssbystrican.sk

Bc. Veronika Galková

veronika.galkova@cssbystrican.sk

kontakt: 042/436 13 29, kl. 115

Inštruktorky sociálnej rehabilitácie

Bc. Martina Mituníková

martina.mitunikova@cssbystrican.sk

Ing. Katarína Hunanová

katarina.hunanova@cssbystrican.sk

Dobrovoľnícka činnosť

Ľubica Briestenská 

lubica.briestenska@cssbystrican.sk 

Bc. Eva Kasajová

eva.kasajova@cssbystrican.sk

Mapa