Masky z Podmanína

Masky z Podmanína

Každoročne prichádzajú do nášho zariadenia urobiť tú pravú fašiangovú veselicu, ako sa patrí. Ľudové piesne, hudobné nástroje, masky od výmyslu sveta, tanec s našimi obyvateľmi, radosť, úsmev, šišky s džemom :-) ...

Fotogaléria – maškarný ples 2018

Fotogaléria maškarný ples 2017

Fotogaléria maškarný ples 2016

Fotogaléria maškarný ples 2015

Fotogaléria maškarný ples 2014

Fotogaléria maškarný ples 2013

Fotogaléria maškarný ples 2012

Ď A K U J E M E !