Barborka Bírošíková

Barborka Bírošíková

Keď dobrovoľníctvo baví...

Ďakujeme Barborke Bírošíkovej, že niekoľkokrát svojím spevom
a prítomnosťou spríjemnila chvíle našim klientom...

ďalšie foto