Cvičenie v zariadení - 102_zmensena

Zoznam čakateľov

domov sociálnych služieb #866

špecializované zariadenie #149

Vysvetlivka:

Pri kliknutí na druh sociálnej služby sa Vám zobrazí zoznam čakateľov na stránke TSK.

Označenie:

modrá postavička - muž,

červená postavička  - žena,

nasleduje poradové číslo v zozname čakateľov - ďalej

je Vaše jedinečné 4 miestne číslo pod ktorým ste evidovaný,

miesto trvalého pobytu,

dátum podania žiadosti

 

                             

CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná
CSS - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01701 Považská Bystrica
špecializované zariadenie | pobytová - ročná