VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

... ktoré pravidelne robíme pre našich obyvateľov:

Cvičenie v telocvični:

(na prízemí DD2)

 • cvičenie na stacionárnom bicykli,
 • cviky na zvýšenie svalovej sily,
 • cviky na zvýšenie rozsahu pohybu,
 • cviky na zlepšenie jemnej motoriky,
 • cvičenie s náradím a náčiním (overball, vrecká s pieskom, palička, činky, rebriny),
 • cievna gymnastika,
 • kondičné cvičenie,

 - pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok.

Cvičenie v spoločenskej miestnosti:

(na 3. poschodí DD2)

 • rozcvičenie, cvičenie v stoji, prípadne v sede,
 • cvičenie s overballmi,
 • dýchacia a cievna gymnastika,
 • cviky na udržanie pohyblivosti,
 • cvičenie na rozširovanie slovnej zásoby,

 - pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok.

 

Cvičenie na chodbe:

(na 2. poschodí DD1)

 • cievna gymnastika,
 • cvičenie s overballmi,
 • pamäťová loptová hra,

- pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok.

 

Babičkina izba:

(na 1. poschodí DD2)

 • čítanie kníh,
 • čítanie biblických príbehov,
 • spievanie ľudových piesní,
 • rozprávanie o živote,

- pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok.

 

Herňa:

(spoločenská miestnosť na 1. poschodí DD1)

 • možnosť hrať biliard, šípky,

 - utorok, štvrtok, piatok.

 

Základné zručnosti práce s počítačom a internetom:

(počítačová miestnosť na 1. poschodí DD1)

 • ovládanie textového programu Word,
 • uloženie fotografií do počítača,
 • vedieť napísať správu, poslať e-mail,
 • vyhľadávať internetové stránky a využívať informácie z nich,
 • ovládať Skype, Facebook,

 - utorok, štvrtok, piatok.

 

Tvorivé dielne:

(klubovňa na 2. poschodí DD2 a klubovňa na 3. poschodí DD1)

 • tvorivá a kreatívna činnosť,
 • zlepšenie jemnej motoriky, nálady, trpezlivosti,
 • vytváranie rôznych dekorácií,

 - pondelok, streda, štvrtok, piatok.

 

Spev ľudových piesní:

(klubovňa na 2. poschodí DD2)

 • nácvik spevu ľudových piesní na spoločenské podujatia,
 • spev ľudových piesní v sprievode akordeónu,

 - streda.

 

Spoločné prechádzky:

 - podľa počasia a vzájomnej dohody.

Na spestrenie života v zariadení zabezpečujeme:

 •  prácu s počítačom a internetom,
 •  posedenia v klubovni pri káve,
 •  počúvanie hudby,
 •  stretnutie "na klebietkach",
 •  spievanie v speváckom súbore,
 •  pravidelné bohoslužby,
 •  spoločnú svätú spoveď na Veľkú noc a Vianoce,
 •  cvičenie v telocvični,
 •  hranie spoločenských hier,
   (šach, kartové hry, človeče, nehnevaj sa, krížovky, sudoku...),
 •  premietanie filmov,
 •  zdravotnícke prednášky,
 •  besedy a prednášky so zaujímavými osobnosťami,
 •  ručné práce,
 •  posedenie v altánku,
 •  prechádzky po okolí,
 •  výlety do okolia,
 •  starostlivosť o trávnik, skalku a čistotu okolia zariadenia založené
   na báze dobrovoľnosti,
 •  opekanie špekáčikov,
 •  športové súťaže,
 •  a iné.

Všetky aktivity prebiehajú pod dohľadom inštruktorov sociálnej rehabilitácie a fyzioterapeutov. 

Fotogaléria

Na základe dotazníkového zisťovania spokojnosti uvažujeme rozšíriť okruh záujmových činností o nasledovné:

 •  stolný tenis,
 •  poznávacie výlety a výlety na pútnické miesta,
 •  besedy a prednášky z výnimočných okamihov  života prijímateľov
   sociálnych služieb (spojené s premietaním videí, fotografií).