Žijeme s dobou

Termín: 08.08.2023 - 08.08.2023

Pri aktivitách s prijímateľmi sa snažíme využívať aj moderné technológie ako je napr. tablet a počítač.

Je to skvelý prostriedok prostredníctvom, ktorého sa môžu trénovať kognitívne funkcie.