Výlet na kalváriu

Termín: 17.08.2023 - 17.08.2023

Jednou z dominánt nášho mesta je aj zrekonštruovaná krížová cesta na Kalvárii. Rozhodli sme sa prejsť si touto krížovou cestou - jej jednotlivými zastaveniami. Pri každom sme sa pomodlili, podaktorí porozjímali a zamysleli sa. Po tejto modlitbe sme nabrali energiu v blízkom lese

Zabezpečuje

Inštruktorky sociálnej rehabilitácie