Trenčiansky Omar

Trenčiansky Omar

Termín: 15.11.2023 - 15.11.2023

CSS - SLOVEN Slávnica každý rok organizuje kultúrne podujatie "TRENČIANSKY OMAR". Bolo nám cťou, že sme sa mohli zúčastniť jubilejného 20. ročníka tejto krásnej akcie. Spoločne sme sa zabavili, podporili všetkých účinkujúcich z iných zariadení TSK, ktorí si pripravili inšpiratívny a obohacujúci program.

ĎAKUJEME ZA POZVANIE.

Miesto konania

Slávnica

Fotoalbum