Prednáška o misii v Afrike

Termín: 03.05.2024 - 03.05.2024

Pre veľký záujem našich prijímateľov sa opätovne uskutočnila prednáška o misiách v Rwande v Afrike. Vypočuli sme si autentické zážitky s domácimi obyvateľmi, deťmi, o ich kultúre, sociálnych podmienkach, zvykoch a tradíciách. Týmto srdečne ďakujeme prednášajúcemu Rastislavovi Svitekovi.