"Deň s nami"

"Deň s nami"

Termín: 13.09.2023 - 13.09.2023

Po roku sa už po 5. krát otvorili dvere nášho zariadenia pre rodiny našich prijímateľov, hostí iných zariadení a širokú verejnosť. Tento slávnostný deň sme sa rozhodli zamerať na ľudové remeslá a kreatívnu tvorbu. Celá príprava na tento deň bola sprevádzaná veľkým množstvom námahy a práce či už zo strany všetkých zamestnancov, ale i našich  prijímateľov.

Tento deň svojim príhovorom zahájila pani riaditeľka Mgr. Gabriela Lukáčová, ktorá privítala zástupcov TSK, predstaviteľov mesta Považská Bystrica, riaditeľov pozvaných zariadení  a širokú verejnosť. Svojím vystúpením nám spríjemnili tento slávnostný deň manželia Slaninkovci,  Bosoráci z Piechova a deti z folklórneho súboru Podžiaranček. Po programe nás čakali stanovištia, kde boli pripravené  kreatívne disciplíny v  podobe pomaly sa vytrácajúcich  remesiel. Každý súťažiaci mal možnosť vyskúšať si remeslá ako sú: medovnikárstvo, výšivkárstvo, maľba na sklo, tkáčstvo, kožiarstvo.  Drotárske rekvizity nám priblížili zamestnanci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Po absolvovaní úloh boli všetci súťažiaci odmenení hodnotným darčekom, diplom za účasť, medailou a boli zaradení do poobedňajšieho zlosovania o zaujímavú tombolu. Tento deň sme zavŕšili spoločnou diskotékou, ktorú nám zabezpečil a celý deň nás hudobne sprevádzal p. Igor Paholík.

Fotoalbum