Biblioterapia

Biblioterapia

Termín: 10.08.2023 - 10.08.2023

Butkov je najbližšie pútnické miesto pri Považskej Bystrici. Keďže toto nádherné miesto prijímateľov nášho zariadenia veľmi zaujímalo, rozhodli sme sa dnešnú Biblioterapiu spestriť okrem rozprávania, čítania, aj konkrétnymi obrázkami na veľkej obrazovke.

Fotoalbum