Zakvášovskí seniori 6

Zakvášovskí seniori 6

Tešíme sa, že si prečítate a zároveň sa zabavíte pri našom jesennom vydaní časopisu, na ktorom s láskou pracovali naši prijímatelia z redakčnej rady.