Termoboxy

Termoboxy

Ďakujeme za opätovnú podporu v podobe sponzorského daru od spoločnosti HARTMANN - RICO spol. s.r.o.

Podarované termoboxy nám pomôžu skvalitniť poskytované služby pri stravovaní našich prijímateľov.

Fotoalbum