Plán aktivít apríl 2023

 • sadenie muškátov v našom zariadení
 • 11.04. Veľkonočná šibačka
 •  úprava okolia a skalky
 •  Svätá omša v zariadení spojená so svätou spoveďou
 •  zber jarných bylín a prechádzky do blízkeho okolia
 •  Beseda o ,, Zdravom spánku“
 • výlet do Nimnice
 • turnaj v spoločenských hrách
 • 17. 04. ukážka bojového umenia TAJČI
 • Skupinové cvičenie (pondelok DD1 2.p,   pondelok DD2 3p, štvrtok DD2 2.p)
 •  Telocvičňa (utorok)
 •  Počítačová miestnosť (utorok )
 •  Individuálna práca na izbách
 •  Posedenie v Babičkinej izbe: filmové poobedia, čítanie zaujímavých kníh, biblioterapia, rozhovory, spev
 •  Tvorivé dielne klubovňa  DD1, DD2