Mesačný plán aktivít September

Mesačný plán aktivít September

       

     

 •     Svätá omša spojená so svätou spoveďou
 •     Príprava na ,, Deň s nami“
 •     brigáda a úprava okolia nášho zariadenia
 •     13.9.  ,,Deň s nami“
 •     Prechádzky v okolí zariadenia
 •     18.9. Kaderníčka v zariadení
 •     20.9. Čítanie s pracovníčkou Považskej knižnice v Považskej Bystrici
 •     Telocvičňa (utorok, piatok)
 •     Počítačová miestnosť (utorok , piatok)
 •     Individuálna práca na izbách
 •     Posedenie v Babičkinej izbe:, čítanie zaujímavých kníh, biblioterapia, rozhovory, spev
 •     Tvorivé dielne klubovňa  DD1, DD2
 •     Skupinové cvičenie (pondelok DD1 2.p,   pondelok DD2 3p, štvrtok DD2 2.p)