Mesačný plán aktivít November

Mesačný plán aktivít November

 • 09.11.2023 Návšteva klientov z denného stacionára Adelka
 • 10.11.2023 Svätá omša spojená so svätou spoveďou
 • 14.11.2023 Prednáška zameraná na Pochutiny
 • 15.11.2023 Trenčiansky Omar
 •  Návšteva pracovníčky mestskej knižnice
 •  Prechádzky v okolí zariadenia
 •  Telocvičňa (utorok, piatok)
 •  Počítačová miestnosť (utorok, piatok)
 •  Individuálna práca na izbách
 • Posedenie v Babičkinej izbe:, čítanie zaujímavých kníh, biblioterapia,    rozhovory, pozeranie filmov,spev
 •  Tvorivé dielne klubovňa  DD1, DD2zamerané na vianočnú tématiku
 •  Skupinové cvičenie (pondelok DD1 2.p, pondelok DD2 3p, štvrtok DD2 2.p)