Mesačný plán aktivít Máj

Mesačný plán aktivít Máj

 •  03. 05. 2024 Prednáška o Afrike
 • 10. 05. 2024 Svätá omša v zariadení spojená so svätou spoveďou
 • 13. 05. 2024 Deň matiek v našom zariadení so žiakmi 6. ZŠ
 • 16. 05. 2024 Tréning pamäti
 • 17. 05. 2024 Návšteva detí zo Spojenej školy SNP
 • Beseda na tému - Bylinková školy
 • Výlet – Farma Podskalie
 • Jarná brigáda
 • Skupinové cvičenie (pondelok DD1 2.p, pondelok DD2 3p,)
 • Telocvičňa (utorok, piatok)
 • Počítačová miestnosť ( piatok )
 • Individuálna práca na izbách
 • Posedenie v Babičkinej izbe: čítanie zaujímavých kníh,biblioterapia, rozhovory, spev
 • Tvorivé dielne klubovňa  DD1, DD2
 • Prechádzky do blízkeho okolia