Mesačný plán aktivít Máj 2023

Mesačný plán aktivít Máj 2023

 • Svätá omša v zariadení spojená so svätou spoveďou
 • Jarná brigáda
 • Zber jarných bylín a prechádzky do blízkeho okolia
 • 15.05.2023 ,,Deň matiek"
 • Tvorivá a kreatívna pantomíma (vytváranie a zdobenie kulís, výrazové       cvičenia, pantomíma)
 • Beseda na tému ,, Slovenské múzeá²
 • Výlet Rajec
 • Telocvičňa(utorok)                                                                                                                                  
 • Počítačová miestnosť (utorok )
 • Individuálna práca na izbách
 • Posedenie v Babičkinej izbe: filmové poobedia, čítanie zaujímavých kníh, biblioterapia, rozhovory, spev
 • Tvorivé dielne klubovňa  DD1, DD2
 • Skupinové cvičenie (pondelok DD1 2.p, pond.DD2 3p, štvrtok DD2 2.p)