Mesačný plán aktivít Jún

Mesačný plán aktivít Jún

* 12.6.2024 - „Hry bez hraníc“ v CSS Nádej Dolný Lieskov

* 13.6.2024 – Beseda o bylinkách

* 14.6.2024 - Svätá omša v zariadení spojená so svätou spoveďou

* 19.6.2024 – Deň otcov spojený s hudobným vystúpením - Chasa veselá 

* Vystúpenie hudobného zoskúpenia Slaninkovcov

* Čítanie z kníh s pracovníčkami z knižnice

* Zber liečivých byliniek

* Opekačka na Kalvárii

* Spoločná brigáda

*  Skupinové cvičenie (pondelok  DD1-2.p a DD2-3.p, štvrtok DD2- 2.p)

* Telocvičňa (utorok, piatok)

* Počítačová miestnosť (utorok, piatok )

* Individuálna práca na izbách

* Posedenie v Babičkinej izbe: čítanie kníh, biblioterapia, rozhovory, spev

* Tvorivé dielne klubovňa  DD1, DD2

* Prechádzky do blízkeho okolia